Klimaregnskap for norsk landbruksproduksjon – kunnskapsstatus og vurdering av tiltak

| Type artikkel:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/customer/www/kore.no/public_html/wp-content/themes/Kore/templates/entry-meta.php on line 4
Matproduksjon og matforbruk bidrar til klimagassutslipp. Kartlegging av kildene til nasjonale utslipp, litteraturstudium og kartlegging av miljøstatus for Fokhol Gård vil danne grunnlag for forslag til utslippsreduksjon

Prosjektbeskrivelse

Matproduksjon og matforbruk bidrar til klimagassutslipp. Kartlegging av kildene til nasjonale utslipp, litteraturstudium og kartlegging av miljøstatus for Fokhol Gård vil danne grunnlag for forslag til utslippsreduksjon

Med utgangspunkt i klimaregnskap for landbruk og matforbruk i Norge er målet for prosjektet å vurdere tiltak som kan møte utfordringene med befolkningsvekst og samtidig bevare en fruktbar jord. Prosjektet består av tre deler: 1) Klimabelastningen fra norsk landbruk og matforbruk beregnes ut fra offisiell statistikk og bruk av beregningsmodell presentert av UNCTAD. 2) Sammenstilling av kunnskap om effekter av ulike typer landbruk på klimagassutslipp og lagring av karbon. 3) Næringsbalanseberegninger for Fokhol Gård. Hvordan kan kretsløpsprinsipper tilpasses i praktisk gardsdrift og i et bærekraftig kosthold? Skriftlig og muntlig formidling til målgruppene, som er produsenter og rådgivere, studenter og lærere, journalister og forbrukere.
Top