Kostens pesticidbelastning fra frugt og grøntsager

| Type artikkel: Rapport
De årlige pesticidrapporter, som Fødevarestyrelsen og DTU Fødevareinstituttet udgiver, viser resultater fra den danske pesticidkontrol i form af opgørelser over de pesticidrester, der blev fundet, samt eventuelle overskridelser af maksimalgrænseværdierne for disse pesticider.
DTU Fødevareinstituttet har i rapporten ’Pesticidrester i frugt og grøntsager 2010-2014 – Kostens pesticidbelastning fra frugt og grøntsager’ undersøgt, om der kan opstilles et mål for den samlede kroniske toksikologiske belastning fra pesticidrester i en afgrøde ud fra de principper, som blev brugt i rapporten ’Pesticide Residues - Results from the period 2004 – 2011’ (overvågningsrapporten som pdf). Denne rapport vurderede pesticidindtaget fra en gennemsnitlig dansk kost. Ud fra de metoder, der er beskrevet i rapporten, er det ikke muligt at opstille en nøjagtig rangordning af de forskellige afgrøder. Der kan dog i mange tilfælde konstateres forskelle i pesticidbelastningen mellem forskellige afgrøder. Det er vigtigt at være bevidst om baggrunden og forudsætningerne for samt usikkerhederne i rapporten, før rapportens beregninger benyttes til fx at anbefale eller tilrettelægge et kostvalg. Overordnet fastholder rapporten overvågningsrapportens vurdering af, at pesticidrestindholdet i en gennemsnitlig dansk kost ikke giver anledning til sundhedsmæssig bekymring på baggrund af den nuværende viden om pesticidernes effekt, og at en varieret kost er en hensigtsmæssig vej til en sund kost. Rapporten ’Pesticidrester i frugt og grøntsager 2010-2014 – Kostens pesticidbelastning fra frugt og grøntsager’ beregner den samlede kroniske pesticidbelastning for de afgrøder af frugt og grøntsager, som har været analyseret for pesticidrester i Fødevarestyrelsens pesticidkontrol gennem årene 2010-2014. Beregningen er foretaget for danske og for udenlandske afgrøder. Selv om udenlandske afgrøder her opfattes som én gruppe (med en fordeling mellem lande, der svarer til den fordeling, som prøveudtagningen repræsenterer), er det vigtigt at understrege, at der kan være store forskelle i pesticidbelastningen for de enkelte lande. Overordnet bekræfter resultaterne fra rapporten konklusionerne fra overvågningsrapporten:
  • Pesticidrestindholdet i en gennemsnitlig, varieret kost vil ikke medføre, at den samlede kroniske pesticidbelastning giver anledning til bekymring for fødevaresikkerheden.
  • Pesticideksponering kan reduceres ved generelt at vælge dansk producerede afgrøder i stedet for tilsvarende udenlandsk producerede.
Økologiske prøver er ikke medtaget i rapportens beregninger. Fødevarestyrelsens kontrol viser, at disse prøver kun sjældent indeholder pesticidrester, og pesticidbelastningen fra økologisk frugt og grøntsager er derfor meget ringe uanset afgrøde og oprindelse.
Top