Kraftfôrindustriens behov for økologiske råvarer 2013

| Type artikkel:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/customer/www/kore.no/public_html/wp-content/themes/Kore/templates/entry-meta.php on line 4
Prosjektet vil jobbe tett opp mot produsentene av økologisk kraftfôr, for å skaffe oversikt over hvilke råvarer som brukes i kraftfôrproduksjonen, både i Norge og utlandet. Gjennom dybdesamtaler med kraftfôrprodusentene vil de avdekke industriens behov for råvarer fremover og hvilke ingredienser kraftfôrprodusentene trenger mer av.

Bakgrunn

Norsk produksjon av økologiske kraftfôrråvarer er ikke tilpasset kraftfôrindustriens behov hverken i volum eller arter, dette gjelder både karbohydrat- og proteinråvarer. Prosjektet vil avdekke hvilke råvarer kraftfôrprodusentene trenger, og undersøke om det er interesse blant dagens økologiske bønder for å dyrke andre og nye typer av økologiske råvarer enn hva man tradisjonelt dyrker. En stor andel av den økologiske råvareproduksjonen foregår på gårder med husdyrhold, hvor mye av kornet som dyrkes brukes direkte til fôring av egne dyr. Derfor blir volumet som selges til kraftfôrprodusentene lite, og import av råvarer er nødvendig for å dekke behovet.  

Mål

Økt produksjon av kjøtt, melk og egg betyr økt behov for ferdigprodusert kraftfôr, og dermed økt råvarebehov. Ut fra begrenset mulighet for bruk av tilsetningsstoffer i økologisk kraftfôr, har fôrindustrien behov for flere typer råvarer, for å kunne produsere et fullverdig økologisk kraftfôr.  

Fremgangsmåte

Prosjektet vil jobbe tett opp mot produsentene av økologisk kraftfôr, for å skaffe oversikt over hvilke råvarer som brukes i kraftfôrproduksjonen, både i Norge og utlandet. Gjennom dybdesamtaler med kraftfôrprodusentene vil de avdekke industriens behov for råvarer fremover og hvilke ingredienser kraftfôrprodusentene trenger mer av. Prosjektet vil se på andre økologiske råvarer enn de som tradisjonelt benyttes, og kontakte aktuelle bønder angående dyrking av disse.
Top