Kunnskapsutredning innen dyrehelse

| Type artikkel: Forskningsprosjekt
Den viktigste oppgaven til landbruks- og matsektoren er å sikre innbyggerne trygge matvarer av god kvalitet og bidra til optimal utnyttelse av jordbaserte naturressurser. Landbruks- og matdepartementet har derfor gitt Forskningsrådet et oppdrag om å prioritere forskning som bidrar til nok og trygg mat, god plante- og dyrehelse og dyrevelferd. For å kartlegge eksisterende forskning innen disse områdetne, og samtidig identifisere kunnskapshull, lyste BIONÆR ut midler til produksjon av kunnskapsnotater innen landbasert matproduksjon, innenfor områdene plantehelse, dyrehelse, dyrevelferd og mattrygghet. Målet med disse kunnskapsnotatene er å gi en lett tilgjengelig oversikt over forskning innen disse områdene i Norge i perioden 2012-2019.
Kunnskapsnotatet om dyrehelse (KUNDYR) skal produseres av en prosjektgruppe bestående av forskere ved Veterinærinstituttet (VI) samt Instituttene for husdyr- og akvakulturvitenskap (IHA) og produksjonsdyrmedisin (Prodmed) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Prosjektleder er Camilla Kielland, førsteamanuensis ved NMBU. KUNDYR avgrenses i første omgang til temaene om forskning på sykdommer (infeksiøse- og ikke-infeksiøse), ernæring/stoffskifte, avl og hold av matproduserende landdyr i Norge. Aktuelle dyrearter er primært storfe (melke- og kjøttproduksjon), småfe, svin og fjørfe.   Lenke: https://prosjektbanken.forskningsradet.no/#/project/NFR/300272
Top