Kvalitetssikring av frøavlsmaterialet til Målselvnepe for optimal farge- og smakskvalitet

| Type artikkel: Forskningsprosjekt
Målselvnepa er relativt nøysom. Utfordringer knyttes til ugrasbekjempelse og angrep av kålfluer.
På grunn av økt popularitet er også tilgang på frø blitt vanskeligere. Jørgen Mølmann skal i et prosjekt finansiert av Grofondet, finne gode løsninger for å sikre kvaliteten til Målselvnepa.
Top