Kvalitetstap og svinn i omsetningen av plommer 2013-2015

| Type artikkel: Forskningsprosjekt
Mengden av sprekker og indre fysiologisk skader på plommer varierer fra år til år, og kan derfor ha flere utløsende faktorer. Gjennom prosjektet vil en få mer kunnskap grunnen til disse skadene og hvordan de utvikler seg.

Bakgrunn

Det er vanskelig å høste plommer slik at de kommer frem til forbrukerne med best mulig kvalitet. Selv om plommene ser fine ut ved inntransport til fruktpakkeriet, utvikler det seg ofte både indre skader (brunfarget fruktkjøtt, særlig omkring stilkfestet) o g ytre skader (sprekker og misfarging i skallet) før sortering, og videre etter at de er sendt ut fra pakkeriet.  

Mål

Mengden av sprekker og indre fysiologisk skader varierer fra år til år, og kan derfor ha flere utløsende faktorer. Gjennom prosjektet vil en få mer kunnskap grunnen til disse skadene og hvordan de utvikler seg.  

Fremgangsmåte

I prosjektet har en valgt ut fire faktorer i dyrkingen, høstingen, lagring og omsetningen av plommer som alle påverker kvaliteten i de marknadsførte plommene. Nye dyrkingsmåter med optimal bruk av dryppvanning, rotskjering og næringsforsyning kan sikre bedre plommer. Ute i verden blir det stadig utviklet nytt utstyr basert på nye teknikker som kan gi bedre lettlinjer for innhøstingstid og jevnere kvalitet på varene inn på fruktlagrene. Ullensvang Fruktlager har investert, og andre lagar har planer om å satse, i utstyr for kort eller lengre lagring av plommer i atmosfære med lite oksygen. Dette er og viktig for å sikre en jevnere og mer forutsigbar plommeomsetning. I tidligere prosjekter fant man at etylenmengdene varierte mye mellom plommesortene, og det er nå tilgjengelig utstyr (absorberende puter) som kan kontrollere etylen og luftfuktighet i forbrukerpakninger. Dette kan sikre mindre svinn både på grunn av overmodning, misfarging i fruktkjøttet og rôteskader.
Top