LANDBRUK OG KLIMAENDRINGER

| Type artikkel: Rapport
Klimagassutslippene har gått ned med om lag 13 prosent fra 1990 og utgjorde i 2013 i overkant 8 prosent av de norske klimagassutslippene. Når vi inkluderer utslipp fra transport, bygg og areal så er det videre potensialet for utslippsreduksjon anslått å være inntil 20 prosent fra i dag og frem til 2030, konkluderer en arbeidsgruppe som har sett på landbrukets utfordringer i møte med klimaendringene. Arbeidsgruppen mener det er to hovedstrategier for å redusere klimagassutslippene fra jordbrukssektoren: Endret konsum og sammensetning av matforbruket og å redusere utslippene innenfor samme produksjonsvolum.
Arbeidsgruppen mener det er to hovedstrategier for å redusere klimagassutslippene fra jordbrukssektoren:
  • Endret konsum og sammensetning av matforbruket
  • Redusere utslippene innenfor samme produksjonsvolum (optimalisere produksjonen)
I tillegg må det arbeides for å redusere utslipp av CO2 fra jord og fossil energibruk i landbruket, konkluderer arbeidsgruppen blant annet. Redusert produksjon av rødt kjøtt i Norge vil gi lavere norske utslipp, men dette vil samtidig kunne medføre økte utslipp i andre land gitt at samme konsum kompenseres med import. Arbeidsgruppen har gjennomgått eksisterende klimatiltak i norsk jordbruk, samt samlet inn og vurdert ny kunnskap.
Top