Markedsføring og markedsskaping av økologisk produksjon og forbruk 2014

| Type artikkel: Forskningsprosjekt
Syftet med projektet är att studera de olika aktörer som agerar på marknaderna för ekologiska produkter och hur dessa samverkar för att stödja konsumenten i dennes övergång till att handla mer ekologiska produkter.
Marknadsföring och marknadsskapande av ekologisk produktion och konsumtion   

Mål

Syftet med projektet är att studera de olika aktörer som agerar på marknaderna för ekologiska produkter och hur dessa samverkar för att stödja konsumenten i dennes övergång till att handla mer ekologiska produkter.  

Fremgangsmåte

Centrala frågeställningar är hur och varför marknader för ekologiska livsmedel uppkommer, skapas och utvecklas. Projektet baseras på två olika fallstudier av marknader för ekologisk mat, dels inom den konventionella dagligvaruhandeln och dels alternativa distributionskanaler utanför den traditionella marknaden. Studiernas resultat kommer sedan att teoretiskt testas genom en enkätundersökning gentemot konsumenter. Genom att studera utbytesprocesser mellan producenter, återförsäljare och konsumenter kan man identifiera verktyg och metoder som kan vara användbara i utveckladendet av nya marknader. Forskningen har betydelse för en effektivisering på marknaden och en reducering av den komplexitet som råder på den ekologiska marknaden idag.
Top