Matinntakets økologi 2014

| Type artikkel: Forskningsprosjekt
”Matinntakets økologi” er et forskningsprosjekt ved Universitet for miljø og biovitenskap ledet av Gro V. Amdam og Bjørg T. Egelandsdal. Hensikten er å finne ut hva som påvirker våre matvalg. Forskningsprosjektet ser på hvordan det sosiale og fysiske miljøet påvirker hva vi velger å spise.

Samarbeidsprosjekt

”Matinntakets økologi” er et forskningsprosjekt ved Universitet for miljø og biovitenskap ledet av Gro V. Amdam og Bjørg T. Egelandsdal. Hensikten er å finne ut hva som påvirker våre matvalg. Forskningsprosjektet ser på hvordan det sosiale og fysiske miljøet påvirker hva vi velger å spise. De til sammen 31 norske og internasjonale forskere som deltar i prosjektet, skal se nærmere på hvordan det sosiale og fysiske miljøet påvirker folks matvalg gjennom hele livsløpet – fra barnet er i mors mage og livet ut.  

Målsetning

Målsettingen er å organisere og stimulere et bredt tilfang av interessenter i diskusjon av bærekraftige neste generasjons innfallsvinkler til human matøkologi. Interessenter er bla forbrukere, matindustrien, politikere, helsearbeidere og lærere, mens matøkologi som konsept bruker innsikt i biologi og miljø til å forklare matrelatert adferd hos mennesker og dyr. Forbrukeradferd og helse er tema som vekker stor interesse blant folk flest, men på tross av interessen ser man en fortsatt økning i matrelaterte helseproblemer. Situasjonen har vist seg vanskelig å løse ved hjelp av offentlig informasjon om helsefremmende forbrukeradferd, og dette begrenser framtidsutsiktene for status quo i forholdet mellom forbrukere og dagens matmiljø. Matmiljøfaktorer påvirker folks matvalg og matkonsum, og disse kan identifiseres, testes og kontrolleres i produksjon og markedsføring slik at forbrukeradferden påvirkes. Denne muligheten for kontroll, for eksempel via produktutvalg, merkevarebygging, produktplassering og pris, gir insentiver til matindustrien såvel som til politikere som ønsker å balansere bedriftsøkonomiske interesser med folkehelseperspektiver. Forbrukere vurderer matvarer ved hjelp av mange og kompliserte sanseinntrykk kombinert med tekniske aspekter, slik som antatt matkvalitet, emballering, porsjonsstørrelse, tekstur, farge, smak og lukt. Forbrukere kan imidlertid også ta hensyn til helse, etikk og miljøperspektiver dersom informasjon om råmaterialer, dyrevelferd, rettferdig handel, CO2 fotavtrykk osv er tilgjengelig og klart presentert. Dette er ansvarlig forbrukeradferd.   Lenke: http://www.cas.uio.no/research/1314ecology/abstract.pdf
Top