Matsikkerhet og internasjonale markeder

| Type artikkel: Rapport
All politisk agenda starter med å kunne gi befolkningen sikkerhet. Matsikkerhet er det mest grunnleggende, sammen med fysisk sikkerhet mot overgrep. Hvis dette grunnleggende står på spill blir alt annet mindre viktig.
I nyere tid har det to ganger gått globale alarmklokker i forhold til verdens matsikkerhet. Den første gangen var i 1972 da dårlige avlinger bl.a. i det gamle Sovjetunionen førte til at sistnevnte og andre meldte seg på som store netto kjøpere i markedet. Ett år senere, i 1973 og deretter i 1975, tok OPEC med Saudi-Arabia i spissen kraftfulle grep i oljemarkedet, med flerdobling av oljeprisen som resultat. En hel rekke råvaremarkeder kom i alvorlig ubalanse og kornprisene steg kraftig. Svaret på underskuddet i matvaremarkedene ble den «grønne revolusjonen» med nye sorter, mer gjødsling og kraftig økning i arealavkastning. Og verdens matforsyning kom igjen i balanse. Den andre kriseperioden kom i årene 2006-2011. Da falt tørke i noen viktige kornproduserende land sammen med en global finanskrise i 2007/8. Det utløste en serie vedtak om eksportrestriksjoner. Begge de to kriseperiodene medvirket til store politiske omveltninger. I skrivende stund pågår det fortsatt kriger hvor den sistnevnte matvarekrisen var en viktig utløsende faktor.
I denne utredningen hvor målet er bred oversikt, ser vi på verdensmarkedets evne til å produsere og gjøre mat tilgjengelig i makroperspektiv. Vi har valgt å legge vekt på å beskrive verdensmarkedene for de viktigste kornslagene og soya. Dessuten gir vi en oversikt over de viktigste eksportørlandene og noen av de største importørlandene og den politiske dynamikken knyttet til mat i noen av disse landene. Vi ser også på verdensmarkedene fra et norsk perspektiv med utgangspunkt i norsk matproduksjon, matsikkerhet og næringsutvikling. Import av fôr til både havbasert og landbasert produksjon er kontroversielle tema. Siden 2013 har matsikkerhetsdebatten vært aktuell igjen og
mellom annet har spørsmålet om beredskapslagring i Norge kommet på dagsordenen.
Se rapport under "relevante dokumenter".
Top