Mineralnæring i jord og planter og fruktkvalitet under økologiske, konvensjonelle og integrerte produksjonssystemer av eple i Washington State, USA

| Type artikkel: Publisert studie
Soil and plant mineral nutrition and fruit quality under organic, conventional and integrated apple production systems in Washington State, USA.

Funn

I ett år var økologisk dyrkede epler betydelig fastere enn epler produseres i konvensjonelt eller integrert produksjonssystem. Produksjonssystemene påvirket ikke innholdet av løselig tørrstoff betydelig, men epler dyrket konvensjonelt hadde signifikant høyere innhold av surhetsgrad enn epler dyrket økologisk eller integrert. N og B i frukt var signifikant lavere i økologisk frukt i 1998. N-, P- og B-konsentrasjonene var signifikant lavest i økologisk dyrket frukt i 1999.
Top