Møystadfeltet – Norges langvarige gjødslingsforsøk

| Type artikkel: Forskningsprosjekt
I 1922 ble norges eldste gjødslingsforsøk anlagt på Hedmark fylkes forsøksgård på Møystad øst for Hamar. Dette var bare et drøyt tiår etter at Norsk Hydro startet salg av norgessalpeter fra fabrikken på Rjukan og hensikten med forsøket var å sammenlikne virkning av den nye mineralgjødsla med tradisjonell husdyrgjødsel. Man var nok særlig interessert i å undersøke hvordan avlingsnivået utviklet seg på lengre sikt. Kunne jordas fruktbarhet opprettholdes med den nye gjødsla?
Forsøket representerer den lengste sammenhengende landbruksfaglige måleserie i Norge og dokumenterer utviklingen av avlinger, jordfruktbarhet og karbonbudsjett under relevante gjødselregimer på det indre Østlandet.
Start- og sluttdato 01.01.1922 - 01.01.2022
Prosjektleder Annbjørg Kristoffersen
I forsøket sammenlignes bruk av husdyrgjødsel med ulike kombinasjoner av N, P og K i mineralgjødsel på til sammen 18 forsøksledd og fire gjentak. Feltet har én vekst i året og et sjuårig omløp. Omløpet består av tre engår, tre kornår og ett potetår. I 1983 ble gjødslingsnivået i forsøket noe oppjustert for å være mer i tråd med dagens praksis. Avlingsnivået registreres årlig og andre parametre måles i prosjektperioder. Forsøket ble anlagt av Ole Glærum i 1922 og overtatt av Statens Forsøksstasjoner i Landbruk, Kise i 19?? Egil Ekeberg hadde ansvaret for feltet fra 19?? til 19?? før Hugh Riley overtok (19??-20??). I dag er det NIBIO’s Annbjørg Øverli Kristoffersen som har ansvaret.
Top