Muligheter for dyrking av det europeiske blåbæret 2008-2011

| Type artikkel:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/customer/www/kore.no/public_html/wp-content/themes/Kore/templates/entry-meta.php on line 4
Hovedmålet med prosjektet er å utvikle grunnleggende kunnskaper for dyrking og utnytting av blåbær.

Mål

Hovedmålet med prosjektet er å utvikle grunnleggende kunnskaper for dyrking og utnytting av blåbær.Delmål:
  • Samle inn bærkloner fra ulike regioner i Norge.
  • Undersøke effekter av viktige klimatiske faktorer på plantevekst og utvikling på bærkvalitet.
  • Effektive metoder for vegetative formering av ville blåbær.
  • Økt kunnskap om blåbærplantens krav til næringsstoffer og jordforhold.
  • Undersøke variasjonen i innhold av viktige biologiske innholdsstoffer, i naturlige populasjoner av vill blåbær i tre norske regioner.

Fremgangsmåte

Etablert en pilot-mottaksstasjon for blåbær. Informasjon til ulike brukergrupper om dyrking av ville blåbær. Seminar for forskning og næring i samarbeide med deltakende nasjoner.  

Samarbeid

NTNU, UMB, Tine AB, Lierne Næringsselskap, Viltost fra Snåsa, Bærgården, Biolink Group AS, Phil AS, Anne Britt Hanstad, University of Oulu, Agricultural College Canada, Universitet für Bodencultur Wien.
Top