Muligheter for miljø- og klimavennlig melkeproduksjon

| Type artikkel:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/customer/www/kore.no/public_html/wp-content/themes/Kore/templates/entry-meta.php on line 4
Miljøinteresserte gårdbrukere som samtidig er dyktige agronomer, har mye å lære bort. I dette prosjektet følger vi seks melkeproduksjonsbruk, og ser på tiltak for miljømessig og økonomisk bærekraft.

Prosjektbeskrivelse

Miljøinteresserte gårdbrukere som samtidig er dyktige agronomer, har mye å lære bort. I dette prosjektet følger vi seks melkeproduksjonsbruk, og ser på tiltak for miljømessig og økonomisk bærekraft.

Formålet med prosjektet er å foreslå tiltak som kan bedre miljøeffekter og redusere utslipp av drivhusgasser fra melkeproduksjonen, og å se dette i sammenheng med gårdens økonomiske bærekraft. Målgrupper: Gårdbrukere og bondeorganisasjoner, landbruksveiledere, landbruks- og miljøforvaltningen og landbrukspolitikere. Ved hjelp av modeller tilpasset norske melkeproduksjonsgårder gjøres det miljø- og økonomianalyse på seks melkeproduksjonsbruk som er valgt ut fordi de driver godt og er opptatt av miljø, halvparten av disse er drevet økologisk. Vi vil identifisere suksesskriteriene på disse  gardene, beregne utnyttingen av tilførte næringsstoff, energibruk og utslipp av drivhusgasser, og se dette i sammenheng agronomiske forhold i gårdsdrifta. Vi vil også diskutere gårdenes robusthet mot klimaforandringer. Der vi ser det det er muligheter til forbedringer, vil vi foreslå aktuelle tiltak. Delmål:
  • Presentasjon av miljøeffekter og utslipp av drivhusgasser i melkeproduksjonen, og økonomiske utfordringer hos seks miljøinteresserte gardbrukere
  • Forslag til tiltak som kan bedre miljøeffekter av melkeproduksjonen gjennom bedret utnytting av tilførte næringsstoff, redusert energiforbruk på gardsnivå og redusert utslipp av drivhusgasser på gardsnivå
  • Økonomiske beregninger av hva ulike agronomiske scenarier vil bety for gardens lønnsomhet
  • Diskusjon av mulige virkemidler for å kunne få gjennomført ønskede tiltak
  • Videoer, artikler og foredrag som illustrerer gardbrukernes situasjon
  • Forbedrede modeller for bedømming av økologisk bærekraft på gardsnivå under norske forhold
Top