Muligheter for økt proteinproduksjon på kornarealene

| Type artikkel: Rapport
Det er et sterkt ønske om at andelen av importert fôr i husdyrproduksjonene skal ned. I svineproduksjonen signaliserer en et mål om 100 % norsk fôr, likeså for økologisk melkeproduksjon. Samtidig er bruken av protein fra planter i matprodukter økende i Europa. Også i Norge har det kommet mange slike produkter på markedet i de senere årene som er basert på protein fra planter. Et kosthold basert på mer planter kan være både mer bærekraftig og gi bedre helse. Nye studier viser at norske forbrukere i økende grad er opptatt av å bruke mer plantebaserte produkter i kostholdet, motivert utfra både miljøhensyn, helse og dyrevelferd (Gonera & Milford 2018, Bugge & Alfnes 2018).
Nye prosesseringsteknologier gjør det mulig å utnytte planteproteinene på nye måter, mer tilpasset dagens forbrukere. I Norge er disse nye produktene importerte, eller de er basert på importerte plante-proteiner, vesentlig fra soya, erter, linser, kikerter og ulike typer av bønner. Spørsmålet blir da om det her kan være markedsmuligheter for norsk landbruk gjennom norsk produksjon av proteinvekster til mat? Disse forholdene reiser igjen spørsmålet om hva vi kan produsere av planteprotein fra frøvekster på norske arealer. Potensialet for dyrking av erter og oljevekster i Norge ble utredet i 2005 (Abrahamsen et al. 2005). I etterfølgende år har det skjedd endringer som gir behov for nye vurderinger. Det norske korn-arealet er gradvis blitt noe mindre. Vårraps dyrkes nå på større arealer enn tidligere, og det er etablert dyrking av åkerbønne i Norge. Mulighetene for dyrking av proteinvekster til mat gjennom nye prosesse-ringsmetoder er også en ny vinkling.Målet med denne artikkelen er å anslå potensialet vi har for å produsere planteprotein på kornområdene, og hvordan en gunstig arealfordeling av korn og belg-vekster kan se ut i ulike områder når vi tar hensyn til klimatiske forhold. Vi har også inkludert dyrking av ert til konserves fordi dette inngår i vekstskifte på korndyrkingsbrukene i dag. I vurderingene er det lagt til grunn at nye prosesseringsmuligheter gir rom for å utnytte protein fra belgvekster og korn på nye måter, og dette blir kort diskutert.   Finn hele teksten under "relevante dokumenter".
Top