Mykorrhiza i landbruksjord

| Type artikkel: Rapport
Gras, korn, belgvekster og en del grønnsaker kan leve sammen med arbuskulær mykorrhizasopp. Dette samlivet kalles sopprot, fordi deler av soppen lever i plantenes rotceller og sopphyfene gjør rotnettet til plantene større.
Her omtales plantenes partnervalg, dynamikk i samlivet og betydningen av samarbeidet for planten og soppen. Dyrket jord er en turbulent verden av varierende forhold som påvirker nydanning og opprettholdelse av dette samarbeidet. Sopprot er oftest fordelaktig for begge parter.   Se dokument under "relevante dokumenter".
Top