Mykotoksiner i kornbaserte næringsmiddelprodukter – Effekter av prosessering på frie og maskerte former og tiltak for redusert human biotilgjengelighet (MycoProcess) 2014-2016

| Type artikkel: Forskningsprosjekt
Hovedmålet i MycoProcess-prosjektet er å sikre norsk produksjon av trygge kornprodukter av høy kvalitet og med lave mengder soppgifter. Dette vil gjøres gjennom å evaluere hvordan ulike prosesseringsteknologier (i liten skala) påvirker sammensetningen og stabiliteten til soppgifter i kornet.

Bakgrunn

Rapporten «Risikovurdering av mykotoksiner i korn i Norge» fraVitenskapskomiteen for mattrygghet, publisert i april 2013, konkluderte med at spesielt barn, gjennom å spise matvarer av hvete og havre, risikerer å få i seg høyere daglige doser av soppgiften deoksynivalenol (DON) enn anbefalt. Kunnskapen vi har om hva som skjer med soppgiftene under prosessering er begrenset, spesielt for havre, og også når det gjelder maskerte former av soppgifter som potensielt kan frigjøres i tarmen.  

Mål

Målet for prosjektet er å sikre produksjon av norsk korn av høy kvalitet med hensyn på mykotoksiner (soppgifter). Det betyr å sikre at kornbaserte næringsmiddelprodukter er trygge å spise, og tilstrebe at en høyere andel av norsk korn brukes til mat. Hovedmålet i MycoProcess-prosjektet er å sikre norsk produksjon av trygge kornprodukter av høy kvalitet og med lave mengder soppgifter. Dette vil gjøres gjennom å evaluere hvordan ulike prosesseringsteknologier (i liten skala) påvirker sammensetningen og stabiliteten til soppgifter i kornet.  

Fremgangsmåte

Soppgiftene vil bli analysert kvantitativt med en multiplex metode. Optimaliserte prosessteknologier vil testes ut i stor skala i samarbeid med industrien, og risikovurdering av biotilgjengeligheten av de ulike soppgiftene vil bli gjort ved hjelp av en in vitro-modell (i laboratorium) for menneskets fordøyelseskanal. Resultatene fra prosjektet vil formidles til industri, forbrukere og norske myndigheter, samt vil publiseres i internasjonale tidsskrifter med referee. Den største utfordringen i prosjektet er at ingen forskningsmiljøer i Norge tidligere har studert effekten som selve prosesseringen har på mykotoksinene. Prosjektet vil i så måte bygge en nasjonal plattform der kunnskap om kornkjemi, teknologi og human helse (Nofima) forenes med mykologi, mykotoksin-kjemi og dyrehelse (Veterinærinstituttet). Resultater fra prosjektet vil potensielt kunne brukes til å identifisere prosesser som reduserer mengden av soppgifter, og dermed bidrar til kost-effektivitet og bedre utnyttelse av kornet. Prosjektet vil videre frembringe viktig kunnskap for fremtidig mat- og helsepolitikk, sikre tillit til norsk-produsert mat, og bidra til å opprettholde helsestempelet som for eksempel grove kornprodukter har.  

Samarbeid

Samarbeidspartnere: Nofima AS Avd Ås, Lantmannen Cerealia AS, Norgesmøllene AS, Harper Adams University, Felleskjøpet AS.
Top