Nedbygging av jordbruksareal

| Type artikkel: Faktaark
Utviding av tun, boligbebyggelse og andre typer bygninger beslaglegger over en fem års periode langt mer jordbruksareal enn det som blir bygd ned av nye veier.
Top