Nordlige grønnsaker 2008-2011

| Type artikkel:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/customer/www/kore.no/public_html/wp-content/themes/Kore/templates/entry-meta.php on line 4
I prosjektet undersøkes effekt av nordisk klima og postharvest-faktorer på helserelaterte egenskaper hos utvalgte Brassica-grønnsaker i Norge. Hovedmålet med prosjektet er å skape en kunnskapsbase for økt produksjon, verdi og tilgjengelighet av grønnsaker med ønsket kvalitet i Norge.

Bakgrunn

Hittil har forskning vist at dyrking i nordlig klima med kalde somrer, midnattssol og spesiell solinnstråling gir annerledes kvalitet enn hos grønnsaker dyrket i sør. Det er lite kjent hvordan Brassica-grønnsaker påvirkes av ulike breddegrader. I en verden med økende befolkning og mangel på dyrkbar jord er det viktig å benytte også passende kalde områder til hagebruksproduksjon.  

Fem delmål

I prosjektet undersøkes effekt av nordisk klima og postharvest-faktorer på helserelaterte egenskaper hos utvalgte Brassica-grønnsaker i Norge. Hovedmålet med prosjektet er å skape en kunnskapsbase for økt produksjon, verdi og tilgjengelighet av grønnsaker med ønsket kvalitet i Norge. 1 Evaluere sensorisk kvalitet og forbrukerpreferanser angående Brassicagrønnsaker dyrket i Norge 2 Bestemme effekter av dyrkningsfaktorer relatert til nordlig klima på bioaktivitet og sensorisk kvalitet i Brassica-grønnsaker 3 Bestemme effekter av klimaforhold etter høsting på bioaktivitet og sensorisk kvalitet i Brassica-grønnsaker dyrket under betingelsene i delmål 2 4 Studere metabolismen av helse- og smaksrelaterte komponenter i Brassicagrønnsaker i sammenheng med delmål 2. 5 Studere bioaktivitet i Brassica-grønnsaker, samt utvalgte komponenter i sammenheng med delmål 2.  

Fremgangsmåte

Prosjektet skal undersøke effekter av lys og temperatur i et nordlig klima på kvalitet og bioaktivitet i Brassicagrønnsaker, det vil si først og fremst hos brokkoli, men med grønnkål og en villtype av kål som referanse. Dyrkingsforsøk er planlagt i fytotroner i tillegg til andre eksperimenter i Tromsø og Ås. Kvaliteten hos grønnsaker produsert i ulike klimaer vil bli studert i lagringsforsøk med nivåer av lys og temperatur som er relevant for kommersiell grønnsakdistribusjon. Fokus vil være effekter på komponenter relatert til sensorisk og helsemessig kvalitet, det vil si fenoler, glukosinolater, karotenoider, vitamin C, fettsyrer og sukker. Deskriptiv sensorisk analyse av et trent panel skal utføres. I tillegg skal forskjeller i bioaktivitet studeres ved hjelp av in vitro tester av antioksidantkapasitet og cellekulturer for test av inhibering av vekst hos kreftceller. For å få mer kunnskap om kvalitetsendringer skal bioteknologiske metoder brukes for å ta rede på opp- og nedregulering av genuttrykk og enzymaktivitet under ulike behandlinger av plantene. En preferansetest med forbrukere vil utføres på prøver som har store smaksforskjeller, først et blindtest, deretter et test der informasjon om produktopprinnelse er kjent. Prosjektet er unikt med sitt integrerte verdikjedeopplegg, støtte fra to store distributører og samarbeid mellom de tre viktigste norske forskningsinstitusjonene innen matplanter. I tillegg skal gode forskningspartnere i USA og Storbritannia være involvert blant annet som verter for en stipendiat og to postdoktorer i prosjektet. Prosjektet er i samsvar med Forskningsrådets strategi for nordområdene (forskning.nord).
Top