Northern cereals – New Markets for a Changing Environment

| Type artikkel: Forskningsprosjekt
Et varmere dyrkings klima, forbedrede sortsvarianter og teknologi, og et behov for en bærekraftig matproduksjon samt økning i forbruket av lokalmat gir nye muligheter for nordlig korn produksjon. I forprosjektet Bygg til mat (Cereal products in the north) ble situasjonen for bruk av korn til mat og drikke kartlagt i Nord-Norge, Island, Færøyene, Orknøyene og New Foundland. Dette hovedprosjektet springer ut av det arbeidet, og målet er lønnsom bærekraftig næringsutvikling i hele regionen basert produkter av nordlig dyrket korn.
Eksternt prosjektnettsted: Følg prosjektet på facebook:
Start/slutt juni 2015/mai 2018
Prosjektleder Ólafur Reykdal, Matis, Island
NIBIOs prosjektansvarlig Hilde Halland
Prosjektnummer 650015
Divisjon Divisjon for skog og utmark
Fagområde Utmarksressurser og næringsutvikling
Samarbeidspartnere 1. Lead Partner: Matis – Icelandic Food and Biotech R&D, Reykjavík, Iceland 2. Agricultural University of Iceland (AUI), Reykjavík, Iceland 3. Agronomy Institute (AI), Orkney College (University of the Highlands & Islands), Orkney, Scotland, UK 4. Agricultural Centre (AC) Faroe Islands 5. NIBIO, Norway 6. Forestry & Agrifoods Agency (FAA) Newfoundland, Canada
Budsjett for NIBIO inneværende år 4.329.000,-
Finansieringskilde Northern Periphery and Arctic Program (NPA), Finnmark Fylkeskommune og Troms Fylkeskommune.
Historisk var produksjon av bygg en viktig del av landbruket i Nord-Norge, men i de siste tiår er produksjonen av korn gått kraftig ned i nord. På Island derimot er kornproduksjon vurdert som den landbruksproduksjonen med størst utviklingspotensiale. Korn er en viktig bestanddel i vårt kosthold og i vår mattradisjon, spesielt i forhold til bakst og ølbrygging. Prosjektmål 1. Øke verdien av kornproduksjon og foredling og dermed øke inntjeningen for kornbønder og matprodusenter som benytter korn som råvare for sine produkt. 2. Øke kornproduksjonen og spre den til nye regioner med økt sysselsetting som ett resultat. 3.  Øke bruken og bruksområdet til korn i nord med økt sysselsetting som ett resultat. Aktiviteter Bakerier og ferdigmatprodusenter ønsker å produsere fra lokale råvarer samt å markedsføre sine produkter som lokale og også sunne. Bygg er regnet for å være et av våre sunneste kornslag og vi ser at produsenter bruker nettopp denne kombinasjonen i sin markedsføring. Lokal mat er en viktig trend i matmarkedet i dag, og sunnhet er en global trend som er økende. Lokale ølbryggeri er på fremmarsj og en regner med at om få år vil disse ha nærmere 10% av totalmarkedet for øl i Norge. Særpreg kjennetegner ølet som produseres i disse nye mikrobryggeriene og det å bruke lokalt råstoff (bygg til malt) er ønskelig for flere av bryggerne. Prosjektet er delt inn i 6 arbeidspakker (WP). WP 1 Project Management WP 2 Communication activities WP 3 Market Analysis WP 4 Technical developments WP 5 Cereal food production WP 6 Development of high-value beverages from local cereals For den norske siden vil aktivitetene bli rettet mot å få flere dyrkere av bygg til mat i landsdelen, større volum og tilpasset kvalitet. Denne delen må også sees i sammenheng med arbeidet som blir gjort i NORA prosjektet Northern Cereals – New opportunities 2014-2016. Dette arbeidet er lagt til arbeidspakke 4 (WP 4) som ledes fra Landbruksuniversitetet på Island. Arbeidspakken om utvikling av drikkeprodukter (WP6) ledes fra Orkenøyene. De har lang erfaring med bruk av eget bygg til øl- og whiskeyproduksjon. Tre bryggeri fra Norge, Macks ølbryggeri,  Hemnes mikrobryggeri og Bannak Leir i Lakselv blir med i dette arbeidet. Målet er å utvikle flere lokale drikkeprodukter basert på lokalt korn. I tillegg til bygg av god nok kvalitet som råstoff er malteprosessen og å få på plass mindre fasiliteter for malteri hovedutfordringen for å få øl på nordnorsk bygg, en av hovedaktivitetene i WP6 blir derfor malting; malteprosess og utvikling av maltefasiliteter. Erfaringsutveksling og kunnskapsspredning fra andre bryggeri og fagpersoner på brygging i prosjektlandene er viktige bestanddeler i arbeidspakken. Gjennom kunnskapsoverføring også til andre interessenter i nord vil en spre den nye kunnskapen også til andre bryggeri med mål om å videre øke andelen Nordnorsk øl brygget på lokale råvarer. Arbeidspakke 5 ledes fra NIBIO. Her er målet å utvikle nye matprodukter av bygg. En vil i prosjektperioden knytte seg til Nofimas baker og byggforskere til å gjennomføre to produktutviklingskurs i Nofimas lokaler på Ås. Her vil en samle rundt ti bedrifter fra deltakerlandene (tre fra Norge; Dyrøy mat, Tromsø bakeri og Eldhusbakeriet) til konkret produktutvikling. Hele kjeden vil bli belyst produkt, prosess, emballering og markedsføring. Disse produsentene vil bli fulgt opp gjennom hele prosjektperioden for å sikre nye gode produkter. Som i WP6 vil en søke å spre ny kunnskap til interessenter i hele Nord-Norge og dermed øke andelen produkter av nordnorsk bygg. Kunnskapsinnhenting og spredning vil dermed bli en viktig faktor i denne arbeidspakken.
Top