Nye metoder for bekjempelse av kålflue 2004-2008

| Type artikkel:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/customer/www/kore.no/public_html/wp-content/themes/Kore/templates/entry-meta.php on line 4
Prosjektet skal i første omgang utrede og utprøve alternative midler og tiltak for å avhjelpe den akutte situasjonen som oppstår fra neste år. Det skal i tillegg utvikles og utprøves strategier for en langsiktig og bærekraftig kålfluebekjempelse.

Bakgrunn og mål

Norske kålvekstprodusenter står snart uten sine tradisjonelle og mest effektive bekjempingsmidler mot kålfluene, de mest alvorlige skadegjørerne i norsk grønnsakproduksjon. Dagens bekjempelse er basert på bruk av flere ulike fosformidler der samtlige blir ulovlige etter 2004 eller 2005. Mangel på alternativer er en direkte trussel mot fortsatt norsk kålvekstproduksjon på dagens nivå. Prosjektet skal i første omgang utrede og utprøve alternative midler og tiltak for å avhjelpe den akutte situasjonen som oppstår fra neste år. Det skal i tillegg utvikles og utprøves strategier for en langsiktig og bærekraftig kålfluebekjempelse.  

Samarbeidspartnere

Tor J. Johansen, Planteforsk Holt Randi Seljåsen, Planteforsk Landvik Landbrukets forsøksringer  

Planlagt publisering

Fordi prosjektet skal ta sikte på å løse akutte problem for norsk grønnsakdyrking vil en meget viktig formidlingsform være markdager og fagdager. Disse skal gjennomføres hvert år i prosjektperioden og forsøke å dekke alle dyrkingsområder for kålvekster. I tillegg skal resultatene omtales i fagpressen for dyrkingsmiljøene, radio og dagspressen for allmennheten og på internett. Resultater av internasjonal interesse skal publiseres i internasjonale tidsskrifter med referee-ordning.
Top