O3BÆR – Ozonholdig vann for kontroll av gråskimmel i jordbær

| Type artikkel: Forskningsprosjekt
Muggsoppen gråskimmel gir store avlingstap i jordbær både for konvensjonelle og økologiske dyrkere. Et mulig tiltak er å bruke ozonholdig vann som gir liten risiko for negative effekter på miljøet.

I et jordbærfelt kommer det meste av smitten fra råtne eller råtnende planterester i jordbæråkeren. Infiserte jordbærplanter får gråbrune flekker på bladene og blomsterstilkene. Blomstene blir infisert i fuktig vær, og infiserte blomsterdeler kan bli brune. Infeksjon i blomstene er ofte ikke synlige, men sykdommen kan likevel utvikle seg og råten vil da vise seg først på kart og bær.

Ozon (O3) løst i vann har effekt på et vidt spekter av mikroorganismer som virus, bakterier og soppsporer. Ozonholdig vann brukes som plantevern av vinranker mot soppsykdommer i USA og utprøves flere steder i Europa. Imidlertid har ingen tidligere prøvd dette tiltaket som plantevern for jordbær. Når O3 brytes ned etter 10-30 min. dannes kun O2 og dermed blir det ikke dannet noen potensielle skadelige reststoffer.  Det er heller ikke knyttet noen helserisiko til bruk og håndtering av ozon-holdig vann. I prosjektet vil det bli utviklet en ozon-generator som kan monteres på en traktor. Denne generatoren vil så bli koplet til en åkersprøyte som inneholder rent vann. Ozon-holdig vann vil så bli sprøytet over et jordbærfelt for å teste effekten av tiltaket. Feltet vil bli behandlet regelmessig gjennom hele vekstsesongen. For å dokumentere effekten av tiltaket bil det bli registret helsetilstand på jordbærplantene, utvikling av gråskimmel og jordbæravling, og sammenlignet med ubehandlede jordbærfelt. I tillegg vil det bli sett på effekten på andre organiserer som eventuelle befinner seg i feltet.
Prosjektnummer: 269220
Prosjekteier: NORSØK
Prosjektleder: Atle Wibe
Samarbeidsparter: Norsk landbruksrådgiving, Nord Trøndelag, Redox AS, Averøy og Arne Moxness, (Steinkjer (feltvert))
Finansiering: Regionale forskningsfond Midt-Norge, egenfinansiering
Tidsperiode:
Top