Økologisk epleproduksjon – en sammenlikning mellom økologisk og integrert dyrking av epler

| Type artikkel:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/customer/www/kore.no/public_html/wp-content/themes/Kore/templates/entry-meta.php on line 4
Ecological apple production: a comparison of organic and integrated apple-growing.

Bakgrunn

I 1995 ble et eksperiment satt opp på Wädenswil i Sveits for å sammenligne økologisk og integrert epleproduksjon. Det overordnede målet med eksperimentet var å utvikle et datasett som gir mulighet for en objektiv helhetssammenligning av de to produksjonssystemene. Det ble sett på hagebrukpraksiser og økologiske og økonomiske egenskaper. Studien ville avklare hvor egnet de to systemene er for å produsere til salg av fersk frukt under sveitsisk forhold. Over 90 % av sveitsiske epleåkre behandles med en integrert tilnærmingsmåte og de resterende prosentene etter økologiske produksjonssystemer. Konvensjonell produksjon ble derfor ikke ansett som relevant for forsøkene i denne studien.  

Fremgangsmåte

Sortene Boskoop, Pommes Cloche, Idared og Resi ble plantet. Avlingsarbeidet ble dynamisk tilpasset hvert år i henhold til de mest utviklede metodene for behandling av avlinger innenfor hvert produksjonssystem. Spesielt ble parametere av trevekst , fruktvekst , avlings- og fruktkvalitet, plantevern , plante-økonomi og plante-økologi vurdert. I 2001 ble ytterligere analytiske parametre for fruktkvalitet målt og omfattende sensoriske tester ble utført.  

Konklusjon

Denne studien gir den første vitenskapelige sammenligning av økologisk og integrert epleproduksjon under europeiske forhold. Økologisk dyrkede epler av sorten Resi, viste seg å være betydelig fastere enn samme sort i integrert epleproduksjon.
Top