Økologisk jordbruk øker pollineringssuksessen av jordbær

| Type artikkel:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/customer/www/kore.no/public_html/wp-content/themes/Kore/templates/entry-meta.php on line 4
Organic Farming Improves Pollination Success in Strawberries.

Bakgrunn

Pollinering av insektbestøvede avlinger har blitt funnet å være korrelert til pollinatoroverflod og mangfold. Siden økologisk landbruk har potensiale til å dempe negative effekter av intensiveringen i landbruket på biodiversitet, kan det også ha nytte for pollinering av avlinger. Direkte bevis for dette er begrenset.  

Fremgangsmåte

Vi har evaluert effekten av økologisk landbruk på pollinering av jordbærplanter med fokus på (1) hvorvidt pollineringssuksess var høyere på økologiske gårder sammenlignet med konvensjonelle gårder, og (2) hvorvidt det var et etterslep fra omlegging til økologisk jordbruk til en effekt ble synlig.  

Funn

Studien viser at pollineringssuksess og andelen fullt pollinerte bær var høyere på økologiske produksjoner i forhold til konvensjonelle gårder. Denne forskjellen var allerede tydelig 2-4 år etter omlegging til økologisk landbruk. Resultatene tyder på at omlegging til økologisk landbruk kan raskt øke pollineringssuksess og dermed dra nytte av økosystemenes innvirkning både på avlingenes kvantitet og kvalitet.
Top