Økologisk og integrert dyrking av pærer – aspekter ved oppførsel etter høsting

| Type artikkel:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/customer/www/kore.no/public_html/wp-content/themes/Kore/templates/entry-meta.php on line 4
Organic and integrated grown pears – aspects of post harvest behaviour.

Fremgangsmåte

Nyhøstede pærefrukter (Pyrus communis, sorten ‘Beurre Bosc’s’, ‘Packham’s Triumph’, ‘Concorde’) fra de to dyrkingssystemene integrert og økologisk fra forsøksfeltet ved Institute of Fruit-growing and Horticulture (Vienna, A) ble plassert i to ulike oppbevaringsmuligheter: 1) mursteinskjeller nedkjølt ved 12-7 ° og 2) i et avkjølt oppbevaringsrom med 2/4 °C. Frukt ble ukentlig tatt ut av rommene, tilpasset til romtemperatur og undersøkt. Det ble gjort målinger av skallets motstandsdyktighet, pH-verdier, og vekt til fersk og tørket frukt.  

Funn

Generelt oppførte den økologisk dyrkede frukten seg like godt som den ved integrert system. Den økologisk dyrkede frukten oversteg ikke egenskapene til frukten som var produsert etter integrert system.  

Konklusjon

Sortene som ble undersøkt er like godt egnede som konvensjonelt dyrkede pærer til den gitte oppbevaringsstrategien etter høsting.
Top