OM KORE

Hva er Koredatabasen?

Kore er en uavhengig database for jordbruksforskning som ble lansert våren 2014. Vi arbeider med å samle, systematisere og presentere norsk og internasjonal forskning på matkvalitet og jordbruksmetoder. Ta kontakt enten du er forsker, bonde, skribent eller interessert i jordbruksforskning.

Opprettelsen av databasen Kore er initiert av Stiftelsen Eir.

Se egen tidslinje for AKTIVITETER I KORE


 

Hvem jobber i Stiftelsen Kore?

Initiativtaker og prosjektfinansiering: Stiftelsen Eir
Utforming av databasen: VitalAnalyse i samarbeid med Biologisk-dynamisk Forening
Faglig ansvar: Plantefysiolog og jordforsker Berit Swensen, VitalAnalyse
Fotograf: Haakon Jamtli Kristiansen
Webdesign: Dekode
 

Daglig leder og styret i stiftelsen Kore

Styreleder: Johan Brockfield
Styremedlemmer: Idun Leinaas og Erik Siem
Daglig leder i stiftelsen Kore: Elise Matilde Malik

Elise1
Elise Matilde Lund

 

Referansegruppen

Personene i referansegruppen representerer sine respektive kompetanseområder, ikke institusjonene de arbeider ved.

Emil Mohr Seniorrådgiver i Debio
Geir Lieblein Professor ved Faggruppe agroøkologi, Institutt for plantefag, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Gerd Holmboe-Ottesen  Professor ved Avdeling for samfunnsmedisin, Universitetet i Oslo
Grete Lene Serikstad Rådgiver i Bioforsk Økologisk
Regine Andersen Daglig leder i Oikos, Økologisk Norge

Kontakt

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål eller forslag til relevant forskning.

Daglig leder
Elise Matilde Malik
elise.lund@kore.no

 

Finn oss på sosiale medier

Kore er også tilgjengelig gjennom Facebook og Twitter
https://www.facebook.com/koreforskningsdatabase
https://twitter.com/KOREdatabasen

 

 

Top