Omstridte innsatsfaktorer i norsk økologisk landbruk: Betydning for oppfatninger og forbruk av økologisk mat.

| Type artikkel: Forskningsprosjekt
EUs regelverk for økologisk landbruk revideres med jevne mellomrom blant annet for å møte nye utfordringer med hensyn til bærekraft og miljø. Det stilles blant annet spørsmålstegn ved bruken av flere ulike innsatsmidler innenfor økologisk landbruk og prosjektet Organic-PLUS, finansiert gjennom EUs forskningsprogram Horizon2020, skal bidra til å utvikle nye praksiser slik at omstridte innsatsmidler kan fases ut.
En del av prosjektet er å kartlegge europeiske forbrukeres holdninger til bruk av ulike innsatsmidler, og gjennom såkalte Citizens Juries etablere en dialog med forbrukere for nærmere å vurdere hvordan praksiser og regelverk best kan utvikles for å imøtekomme det overordnete målet om bærekraftig produksjon og forbruk av økologisk mat. O+FORSTERK_SIFO skal bidra til å styrke hovedprosjektet Organic-PLUS gjennom aktiviteter som fremmer forbrukerinvolvering, nettverksbygging og formidling fra prosjektet. Dette skal først og fremst skje gjennom metodeutvikling, workshops og deltakelse på internasjonale og nasjonale seminarer.   Lenke: https://prosjektbanken.forskningsradet.no/#/project/NFR/297286
Top