Oversikt over norsk frøavl og frøavlsforsking 2017-2018

| Type artikkel: Rapport
Til tross for en våt og delvis vanskelig frøhøst (Havstad & Aamlid 2018), ble det oppnådd høye frøavlinger i de fleste grassortene i 2017. Sammenlignet med femårsmidlet var det bare Monopoly engrapp, Leikvin engkvein og Fia flerårig raigras, som med et avvik på henholdsvis 40, 35 og 24 %, gjorde det betydelig dårligere enn «normalen».
For de andre grassortene var avlingsnivået stort sett på nivå eller høyere enn femårsmidlet (tabell 1). Av kløverartene ble særlig rødkløver hardt straffet av de våte innhøstingsforholdene, og ingen av sortene oppnådde høyere frøavling enn femårsmidlet. Også Litago kvitkløver gav dårlig avling i 2017 (tabell 1). I den økologiske frøavlen lå avlingsnivået for alle sorter av timotei, engsvingel og rødkløver enten på nivå eller høyere enn femårsmidlet (tabell 2). Se dokument under "relevante dokumenter".
Top