Plantevern i økologisk fruktdyrking 2003-2006

| Type artikkel:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/customer/www/kore.no/public_html/wp-content/themes/Kore/templates/entry-meta.php on line 4
Jordekke og jordkultur i trerekkene skal testes som effektive tiltak mot både epleskurv, ulike sommarfugllarver og ugress. Teorien er at jorddekket stimulerar til nedbryting av bladverk med soppsmitte, til etablering av nyttedyr og konkurrerer med problemugress som for eksempel kveke.

Bakgrunn

Det samlede arealet med økologisk fruktproduksjon utgjør knapt 2 % av det totale arealet med frukt i Norge. Dersom vi skal nå styringsmaktene sitt mål om å øke økologisk fruktproduksjon må lønnsomheten i produksjonen øke. Resultater fra undersøkinger i økologiske eplefelt har vist at skadegjørere som epleskurv, kjølelagersopp, rognebærmøll og gnag av ulike sommarfugllarver er viktigste årsaker til at eplene ikke er salgsvare. Det er behov for forskning på plantevern for å øke arealet og produksjonen av økologisk frukt.  

Fremgangsmåte

Jordekke og jordkultur i trerekkene skal testes som effektive tiltak mot både epleskurv, ulike sommarfugllarver og ugress. Teorien er at jorddekket stimulerar til nedbryting av bladverk med soppsmitte, til etablering av nyttedyr og konkurrerer med problemugress som for eksempel kveke. Mot skadedyr som rognebærmøll trengs spesifikke tiltak for å unngå skade. Mot rognebærmøll skal tiltrekkende lukt frå rogn testes i feller rundt eplehager i år med fare for angrep. Det skal arrangeres årlige markdager og fagmøter.  

Samarbeid

Prosjektet utføres i samarbeid med FiBL i Sveits og Landbrukets forsøksringer.
Top