Polyfenol-nivåer og andre aktiviteter i fire eplesortene fra integrert og økologisk landbruk i forskjellige italienske områder

| Type artikkel: Publisert studie
Polyphenol levels and free radical scavenging activities of four apple cultivars from integrated and organic farming in different Italian areas

Bakgrunn

Studien undersøker påvirkningene av region og dyrkingsmetode (økologisk og integrert) på komposisjonen av polyfenoler og annen aktivitet i fruktkjøtt og skall i ulike sorter epler slik de presenteres for forbrukere i butikken. Eplesortene som ble undersøkt var Annurca, Golden Delicious, Red Chief og Stayman Neepling.  

Fremgangsmåte

Aktivitet i fruktkjøttet var sterkt knyttet til det totale polyfenoliske innholdet. Dette ble bestemt både gjennom spek-Folin-Ciocalteu-metoden (R (2) = 0,90, p <0,01), og ved hjelp av HPLC (R (2) = 0,85, p <0,01).  

Funn og konklusjon

I den spiselige delen av frukten bidrar polyfenoler til å forklare ca 90 % av den samlede antiradikale aktiviteten, og fremhever polyfenolenes viktige rolle for menneskers helse. Disse dataene indikerer derfor indirekte at askorbinsyre og andre antiradikale molekyler som avviker fra polyfenoler spiller en mye mindre viktig rolle i å forklare helsefremmende egenskaper til epler. Valg av eplesorter er desidert den viktigste faktoren, og Annurca og Golden Delicious var henholdsvis de beste og de verste epler fra et helsefremmende synspunkt.
Top