Postprandiale effekter av eksisterende og nye innovative meieriprodukter

| Type artikkel: Forskningsprosjekt
Livsstilssykdommer som metabolsk syndrom, hjerte- og karsykdom, diabetes type 2, overvekt/fedme og kreft påfører samfunnet betydelige kostnader via helsebudsjettet og kan forebygges v.hj.a kostholdet. Myndighetene har fokus på tiltak for å forebygge disse sykdomstilstandene gjennom sin Handlingsplan for bedre kosthold i befolkningen (2007-2011). Her blir matvareindustrien oppfordret til å utvikle matvarer med god ernæringsmessig profil tilpasset ulike bruksområder, arenaer og målgrupper.
Noen av utfordringene industrien står overfor, er å kunne dokumentere gunstige helseeffekter av eksisterende og nye innovative produkter og å formidle dette til forbruker. Det er nødvendig å innhente mer kunnskap om hvordan forskjellige meieriprodukter med ulik sammensetning av makronæringsstoffer (fett, protein, karbohydrater) påvirker helseeffektene. Denne kunnskapen er avgjørende for å kunne utvikle nye innovative produkter rettet mot ulike forbrukerbehov. Pr i dag foreligger det lite kunnskap om dette. Melk og meieriprodukter inneholder mange komponenter som har/kan tenkes å ha en effekt med tanke på helseparametre. Det er ønskelig å få en bedre kunnskap om helseeffekter av meieriprodukter som har eksistert i markedet i lengere tid (f.eks fete versus magre), men også nye innovative meieriprodukter som de senere årene er lansert (f.eks 14-serien, en serie mellommåltider som metter). Dette er kunnskap som kan brukes til å utvikle nye innovative produktserier.
Top