Pottifrisk – Bedre settepotetkvalitet gjennom økt kunnskap og metodeutvikling knyttet til problematiske skadegjørere 2015-2019

| Type artikkel:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/customer/www/kore.no/public_html/wp-content/themes/Kore/templates/entry-meta.php on line 4
Målet er å styrke norsk potetproduksjon gjennom auka kunnskap om sjukdommar som overførast med setjepotetar, og nye tiltak som reduserer smittenivået.

Bakgrunn

Setjepotetar er ei veldig viktig smittekjelde for mange virus, bakteriar og soppar. Mange i potetbransjen har ønskt seg eit prosjekt på setjepotetkvalitet.  

Mål

Målet er å styrke norsk potetproduksjon gjennom auka kunnskap om sjukdommar som overførast med setjepotetar, og nye tiltak som reduserer smittenivået.  

Fremgangsmåte

Hovudfokus på bakteriar og på sopp. Kva for bakteriar som er årsaken til problema, og skal måle kor mykje smitte det er der.  

Samarbeid

Organisert av Bioforsk Plantehelse og Norsk Landbruksrådgjeving
Top