Program for Forskning og utvikling i arktisk landbruk

| Type artikkel: Forskningsprogram
Utvikling av nye prosjekt skjer i samarbeid med næring og andre aktuelle samarbeidspartnere. På den måten ønsker vi å sikre en prosjektportefølje som til enhver tid gjenspeiler behovet hos landbruksnæringen i nord.
Styret består av: 
  • Asgeir Slåttnes (leder), Olaug Bergset, Bernt Skarstad og Anne Maren Wasmuth (alle fra næringen)
  • Gustav Karlsen (Norsk Landbruksrådgiving)
  • Torhild Gjølme (Landbruksdirektør, Fylkesmannen i Finnmark)
  • Elisabet Ljunggren (Nordlandsforsking)
Sekretariat: Bioforsk Nord Holt v/Odd-Arild Finnes  

Mål

Utvikling av nye prosjekt skjer i samarbeid med næring og andre aktuelle samarbeidspartnere. På den måten ønsker vi å sikre en prosjektportefølje som til enhver tid gjenspeiler behovet hos landbruksnæringen i nord.  

Samarbeidspartnere

Allskog
Bioforsk Nord
Finnmark bonde- og småbrukerlag
Finnmark bondelag
FK Agri
Fylkesmannen i Finnmark, Landbruksavdelingen
Fylkesmannen i Nordland, Landbruksavdelingen
Fylkesmannen i Troms, Landbruksavdelingen
Gartner
Høgskolen i Nesna
Innovasjon Norge, Finnmark
Innovasjon Norge, Nordland
Innovasjon Norge, Troms
Landbrukets forsøksringer
Landsdelsutvalget
Nordland bonde- og småbrukerlag
Nordland bondelag
Nordlandsforskning
Norsk sau- og geitalslag
Nortura
Tine Meieriet Nord
Troms bonde- og småbrukerlag
Troms bondelag
Universitetet i Tromsø, Studiet for arktisk naturbruk og landbruk
Top