PROTECFRUIT

| Type artikkel: Forskningsprosjekt
Projektets formål er at bidrage til øget udbytte og areal i den økologiske frugtavl, reducere spild og minimere pesticidbelastning samt øge tilgængelighed af økologiske æbler og pærer. Udbyttet i økologisk æble- og pæreproduktion er mindre end 33% af udbyttet i en konventionel produktion pga. mindre frugter, svampesygdomme og skadedyr på trods af, at "naturlige" pesticider anvendes hyppigt. Med henblik på at reducere sprøjtning og øge udbytte har regntag over trærækken vist gode resultater. Dækning ændrer mikroklimaet og kan påvirke planternes vækst og frugtkvalitet, som derfor undersøges.
En lovende teknik er sprinklerdyser placeret i forskellige højder i trærækken. Herved kan man effektivt sprøjte i den begrænsede periode, hvor kaliumbikarbonat har en virkning og opnå god effekt med færre sprøjtninger end med svovl. Sprinklere kan desuden anvendes til strategisk vanding af ascospore til forebyggelse af æbleskurv. Skadedyrene æblebladlus og pæregalmyg reducerer udbyttet betydeligt. Etablering af blomsterstriber som habitat for naturlige fjender af æblebladlus og bekæmpelse af pæregalmyglarver med insektpatogene svampe undersøges. Virkningen af postharvest behandling med varmt vand og monokromt lys på dannelsen af voks og sekundære metabolitter undersøges for at mindske spild pga. rådsvampe under lagring. Resultaterne vil blive formidlet til erhvervet gennem rådgivningssystemet.   Lenke: http://icrofs.dk/forskning/dansk-forskning/organic-rdd-2/protecfruit/
Top