PROTECFRUIT – beskyttet produksjon av økologiske epler og pærer 2014-2017

| Type artikkel: Forskningsprosjekt
Prosjektets formål er å bidra til økt utbytte og areal i økologisk fruktavling, redusere svinn og minimere pesticidbelastningen, samt øke tilgjengelighet av økologiske epler og pærer. Utbyttet i økologisk eple- og pæreproduksjon er mindre enn 33 % av utbyttet i en konvensjonell produksjon på grunn av mindre størrelse på frukten, soppsykdommer og skadedyr på tross av at "naturlige" pesticider brukes hyppig.

Mål

Prosjektets formål er å bidra til økt utbytte og areal i økologisk fruktavling, redusere svinn og minimere pesticidbelastningen, samt øke tilgjengelighet av økologiske epler og pærer.  

Bakgrunn

Utbyttet i økologisk eple- og pæreproduksjon er mindre enn 33 % av utbyttet i en konvensjonell produksjon på grunn av mindre størrelse på frukten, soppsykdommer og skadedyr på tross av at «naturlige» pesticider brukes hyppig.  

Fremgangsmåte

Med tanke på å redusere sprøyting og øke utbyttet har regntak over trerekken vist gode resultater. Dekking endrer mikroklimaet og kan påvirke plantenes vekst og fruktkvalitet, som derfor undersøkes. En lovende teknikk er sprinkler plassert i forskjellige høyder i trerekkene. På denne måten kan man effektivt sprøyte i den begrensede perioden, hvor kaliumbikarbonat har en virkning for å oppnå god effekt med færre sprøytinger enn med svovel. Sprinklene kan dessuten anvendes til strategisk vanning av ascosporene til forebygging av epleskurv. Skadedyrene eplebladlus og pæregallmygg reduserer utbyttet betydelig. Etablering av blomsterstriper som habitat for naturlige fiender av eplebladlus og bekjempelse av pæregallmygglarver med insektpatogen sopp undersøkes. Virkningen av postharvest behandling med varmt vann og monokromt lys på dannelsen avvoks og sekundære metabolitter undersøkes for å mindske svinn pga. sopp under lagring. Resultatene vil bli videreformidlet gjennom det danske systemet for landbruksrådgivning.
Top