Quinoa – bærekraftig produksjon i Norge

| Type artikkel: Forskningsprosjekt
Quinoa er verdsatt av flere grunner: Det rike næringsinnholdet, den store tilpasningsevnen til ulike klimaforhold. I Sør-Amerika er den i tillegg en viktig del av kulturen. Kan quinoa dyrkes bærekraftig også i Norge?

Prosjektbeskrivelse

Quinoa er en av matplantene som inneholder mest protein og er i tillegg rik på en rekke andre næringsstoffer. Quinoa er også tilpasningsdyktig til ulike klimatiske forhold, men er fortsatt mest dyrket i Sør-Amerika, der den opprinnelig kommer fra. I Bolivia og Peru finner vi 80 % av den globale produksjonen. I løpet av de siste årtiene er dyrkingen ekspandert til flere andre verdensdel. Dyrking i Himalaya og Nord-Afrika har gitt lovende resultater. I tillegg er det i flere Europeiske land blitt dyrket quinoa med suksess, blant annet i Danmark og Finland hvor det dyrkingen er blitt kommersialisert. I Norge er det kun noen få dyrkere som har prøvd å dyrke quinoa. Introduksjon av quinoa er ikke rapportert som problematisk eller invasiv i forhold til stedlig flora i noen europeisk land.

Hovedformålet for prosjektet er å utrede potensialet for å dyrke quinoa i Norge. Derfor vil det bli dyrket 10 ulike sorter quinoa og dyrkningsteknikken vil bli beskrevet. I tillegg utføres det en analyse for å vurdere markedet for quinoaprodukter. På denne måten håper vi å kunne avdekke potensialet for en bærekraftig produsjon av quinoa i Norge.
Top