Ramsløk

| Type artikkel:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/customer/www/kore.no/public_html/wp-content/themes/Kore/templates/entry-meta.php on line 4
Ramsløk er sammen med kvann en av få ville grønnsaker i Norge, og det er en økende interesse for bruk av ville planter. Etterspørselen tyder på at det kan være et marked for produksjon og salg av ramsløk.

Bakgrunn

Ramsløk er sammen med kvann en av få ville grønnsaker i Norge, og det er en økende interesse for bruk av ville planter. Etterspørselen tyder på at det kan være et marked for produksjon og salg av ramsløk.  

Fremgangsmåte

For å klarlegge muligheter for dyrking undersøkes kvalitet og utvikling hos kloner som er samlet fra kyststrøk fra Vestfold til Møre og Romsdal. Et par kloner fra Sverige og Danmark er også med, for å få en lengre nord-sør gradient i forsøkesfeltet. Løkene ble samlet og satt i potter i 2007 og 2008 og plantet ut på felt høsten 2009. Ramsløk vokser sakte, og det har derfor tatt noen år før de første registreringene kunne gjøres sommeren 2013. Forsøkene omfatter også undersøkelser av hvordan ramsløk reagerer på gjødsling og hvordan tilveksten reagerer på høsting av bladmasse.  

Samarbeid

Ved Bioforsk Apelsvoll finnes en samling kloner av ramsløk (Allium ursinum) som er samlet inn fra ulike steder i Norge.  Samlingen på Apelsvoll inngår i Genressurssenterets nettverk av bevaringssamlinger for genressurser av betydning for Norge.
Top