Evaluering av norsk økologisk landbruksforskning

| Type artikkel: Rapport
På oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet (LMD) har Norges forskningsråd gjennomført en evaluering av norsk økologisk landbruksforskning. I tillegg til å evaluere den forskningsfaglige kvaliteten, ble forskningens relevans samt graden av og mulighetene for kunnskapsoverføring mellom økologisk og konvensjonelt landbruk vektlagt.

Bakgrunn

På oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet (LMD) har Norges forskningsråd gjennomført en evaluering av norsk økologisk landbruksforskning. I tillegg til å evaluere den forskningsfaglige kvaliteten, ble forskningens relevans samt graden av og mulighetene for kunnskapsoverføring mellom økologisk og konvensjonelt landbruk vektlagt.  

Innhold

Den forskningsfaglige kvaliteten ble evaluert av en gruppe bestående av fem skandinaviske fageksperter. De mest relevante forskningsmiljøene ble invitert til å presentere hovedtrekkene ved deres økologiske forskning for ekspertpanelet. En gruppe satt sammen av personer med ulik tilknytning til norsk landbruk har evalueret forskningens relevans og kunnskapsoverføringen til konvensjonelt landbruk.
Top