RECARE

| Type artikkel:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/customer/www/kore.no/public_html/wp-content/themes/Kore/templates/entry-meta.php on line 4
Jorddannelse er en prosess som går svært sakte og jord kan derfor betraktes som en ikke-fornybar ressurs. Det er derfor viktig å finne gode tiltak som reduserer tap av jord. Prosjektet skal utvikle effektive tiltak mot tap og forringelse av verdifull jord.

Bakgrunn

Jorddannelse er en prosess som går svært sakte og jord kan derfor betraktes som en ikke-fornybar ressurs. Det er derfor viktig å finne gode tiltak som reduserer tap av jord.  

Mål

Utvikle effektive tiltak mot tap og forringelse av verdifull jord.  

Fremgangsmåte

En av de første oppgavene som skal utføres i RECARE er å produsere en kunnskapsstatus på europeisk nivå om de ulike jordtruslene. Det er Bioforsk som har ansvaret for å utarbeide denne kunnskapsstatusen, i samarbeid med RECAREs partnere. I tillegg til flom og ras undersøkes følgende trusler: Vann- og vinderosjon, jordpakking, nedbygging av jord, salinisering, tap av organisk stoff, redusert biodiversitet i jord, forurensing og forørkning. Det vil dessuten settes fokus på jordas mange ulike funksjoner og økosystemtjenester, f.eks. i forhold til produksjon av mat, som råmateriale, bufring og filtrering av vann og forurensing, eller fundament for infrastruktur.  

Samarbeid

Prosjektleder er Wageningen Universitet i Nederland.
Top