Sammenligningen av sensorisk kvalitet og foredlingspotensialet i «Topaz»-epler dyrket i økologiske frukthager og frukthager med integrert produksjonssystem

| Type artikkel: Publisert studie
The comparison of sensory quality and processing potential of «Topaz» apples grown in organic orchards and orchards managed in integrated production system

Bakgrunn

Målet med studien er å sammenligne den sensoriske kvaliteten av ‘Topaz’-epler dyrket i sertifiserte økologiske frukthager med de som dyrkes i frukthager innenfor integrert metode (IP). Hensikten med med dette er å fastslå eplenes potensialet for foredling.  

Fremgangsmåte

Frukt ble høstet i fem sertifiserte IP- og ECO-hager ved optimal modenhet og lagret i to måneder i normal atmosfære på 1 º C. Eplekvaliteten ble vurdert én dag etter kjøling på lager og etter 7 dagers lagring ved temperatur 18 º C for å simulere holdbarhet.  

Funn

Resultatene på smak og sensoriske kvaliteter viste seg ikke eksplisitt gjennom de ulike dyrkingsmetodene. Selv om frukten fra økologiske frukthager ble oppfattet som mindre søte og syrligere, påvirket ikke dyrkingsmetodene den generelle spisekvaliteten. Det var ingen effekter av dyrkingsmetode på kvaliteten av aroma og generell tekstur. Med tanke på evalueringen av utseende, ble økologisk dyrket frukt karakterisert med større variasjon i form og størrelse. De økologisk produserte eplene hadde oftere arr og andre merker, noe som påvirket hvor attraktive frukten var i en negativ retning.  

Konklusjon

Analysen av den kjemiske sammensetningen i frukten indikerer at epler fra økologiske frukthager i gjennomsnitt karakteriseres med høyere titrerbar syre og høyere faststoffinnhold enn epler fra integrerte frukthager. Dette kan øke den økologisk produserte fruktens potensielle anvendelse som surhetsregulerende tilsetning og forme de ønskelige sensoriske egenskaper av bearbeidede økologiske produkter.
Top