Sensorisk og instrumentell analyse av utvalgte sorter av epler fra økologisk og konvensjonell produksjon

| Type artikkel:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/customer/www/kore.no/public_html/wp-content/themes/Kore/templates/entry-meta.php on line 4
Sensory and instrumental analysis of selected cultivars of apples from organic and conventional production

Funn

For alle sorter hadde økologisk dyrkede epler signifikant høyere innhold av løselig tørrstoff, og totalt og redusert sukker, sammenlignet med konvensjonelle epler. Betydelig høyere titrerbar syre i økologiske epler ble bare funnet i sorten «Red Bookshop».
Top