Skolehage for morgendagens forvaltere

| Type artikkel: Faktaark
Morgendagen trenger spesielle forvaltere, slike som har de spesielle kunnskapene og egenskapene som skal til for å takle de utfordringene verden står ovenfor. Om ikke lenge er dagens barn og ungdommer forvaltere i rollene som foreldre, politikere, kokker, matprodusenter, helsearbeidere, arkitekter, lærere eller by- og bygdeplanleggere. I en skolehage kan barn lære mye av det som skal til for å skape et bærekraftig samfunn.
Gjennom lek og alvor lærer de å dyrke matvekster som passer til klimaet der de bor, blir kjent med nye smaker, lærer å lage smakfulle og næringsrike retter og ikke minst får de et nært forhold til begrepene økologisk, kortreist, jordvern, rettferdig og bærekraftig. En skolehage er en helt spesiell undervisningsarena. Det er et klasserom der skolens fag og ferdighetsmål kan smelte sammen til en kraftfull, tverrfaglig kunnskapsbase og der det er sterke bånd mellom teoretisk og praktisk kunnskap. Der kan elevene få impulser til å bli glad i naturen og lære respekt for alle levende organismer, både de under og de over bakken. Kunnskap om de små økologiske systemene i skolehagen kan gi elevene innsikt i jordklodens større og mer komplekse systemer. Denne innsikten er viktig for at elevene skal kunne forstå hvordan ting henger sammen og gjøre dem i stand til å oppdage hvordan velfungerende økosystemer er koblet til betingelser for fremtidig og bærekraftig forvaltning av jord og miljø.   Se tekst under "relevante dokumenter".  
Top