Sluttrapport Nasjonalt beiteprosjekt

| Type artikkel: Rapport
Fire år med kartlegging av tap av beitedyr viser store variasjoner i landet vårt, både når det gjelder omfang og årsak til tapene.
Fire år med kartlegging av tap av beitedyr viser store variasjoner i landet vårt, både når det gjelder omfang og årsak til tapene. For sau har tapene ligget i overkant av 6 % med en liten nedgang i 2012. Det betyr at over 100 000 lam og sau dør på beite hvert år. I 2012 ble det konstatert at totalt 27 % av disse tapene skyldes fredete rovdyr, mens sjukdommene sjodogg og alveld utgjør andre omfattende tapsgrunner. Rapporten omhandler også de foreslåtte tiltakene fra prosjektets styringsgruppe som innspill til jordbruksforhandlinger.
Top