Småfeprosjektet

| Type artikkel: Forskningsprosjekt
Smakfulle produkter av sau og lam: bedre råvareutnyttelse og økt merverdi. Dette prosjektet har som ambisjon å utvikle nye produkter fra lam og sau. For å få dette til kreves kunnskap om smak, forbrukerpreferanser og faktorer som bidrar til stabil kjøttkvalitet.
Det er per i dag markedsunderskudd på lammekjøtt i Norge, og dermed et stort potensiale for vekst. Saueholdet i Norge bør også stimuleres for å hindre gjengroing og for å bevare det norske kulturlandskapet. Samtidig har det vanskelig å få omsatt sauekjøtt, som har færre bruksområder enn kjøtt fra lam. Det trengs innovasjoner for å utnytte slakt og stykningsdeler bedre. Utvikler smaksprofiler basert på kjøttkvaliteten Hovedmålet i prosjektet er økt verdi og avsetning av lam og sau gjennom økt dyrevelferd og forbedret kvalitet på kjøttråstoff og produkter. Dette er viktig for fremtidig omdømme av norsk lammekjøtt. Prosjektet vil også resultere i nye produkter med markedstilpasset smaksprofil og økt produktdifferensiering.

Dette vil vi oppnå gjennom tre delmål:

1) Etablere råd om driftsopplegg i forkant av transport og slakting. Disse rådene skal gi bedre dyrevelferd og mer stabil kjøttkvalitet. 2) Forstå smaksvariasjon i småfe å utvikle smaksprofiler for ferske og spekede produkter. 3) Oppnå stabil og god binding i fenarull gjennom rett valg av råstoff og prosess. Under delmål 2, som ledes av Nofima ved seniorforsker Margrethe Hersleth, vil man undersøke hvordan forbrukerne oppfatter smak i ulike typer råstoff før og etter ulike former for smakstilsetning, og hvordan dette kan utnyttes ved produktdifferensiering og i markedskommunikasjonen. Forståelse av smaksvariasjon i råstoff fra småfe vil skape et godt og viktig grunnlag for innovasjoner. Basert på det faktum at mange forbrukere foretrekker kjøtt fra lam med en relativt mild smak mens andre foretrekker en mer markant sauesmak, vil man ha muligheter til å skreddersy og å kommunisere produkter for ulike forbrukergrupper. Dette er et fireårlig prosjekt som avsluttes i 2016. Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd og Nortura. Nortura er prosjektets eier, og alle ledd i verdikjeden fra sauebønder, via transport, slakting, skjæring, foredling og innovasjon/marked deltar. Øvrige prosjektdeltakere er Animalia (leder arbeid knyttet til delmål 1 og 3), Nofima (leder arbeid knyttet til delmål 2) samt NMBU, Universitetet i Helsinki og VVT Technical Research.
Top