Sosioøkonomiske og miljømessige innvirkninger på økologisk gårdsdrift

| Type artikkel:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/customer/www/kore.no/public_html/wp-content/themes/Kore/templates/entry-meta.php on line 4
Prosjektet har som hovedmål å generere ny innsikt og kunnskap om samfunnseffekter av økologisk jordbruk i Norge. Med utgangspunkt i hovedmålet har prosjektet følgende delmål: • Belyse, både på nasjonalt og lokalt nivå, forskjeller i samfunns- og miljøeffekter mellom økologiske og konvensjonelle driftssystemer.
Socio-economic and environmental impacts of organic farming  

Mål

Prosjektet har som hovedmål å generere ny innsikt og kunnskap om samfunnseffekter av økologisk jordbruk i Norge. Med utgangspunkt i hovedmålet har prosjektet følgende delmål: • Belyse, både på nasjonalt og lokalt nivå, forskjeller i samfunns- og miljøeffekter mellom økologiske og konvensjonelle driftssystemer. • Gjennom analyser av casegardsbruk med hhv. mjølke- og kornproduksjon foreta samfunnsmessige vurderinger av ulike driftssystemer • Publisere resultater og innsikt til nytte for de som arbeider med å utforme politiske rammevilkår for landbruksnæringa, inkludert utviklingstiltak innen økologisk jordbruk Resultatene av prosjektet vil komme direkte til nytte for gardbrukere, forbrukere, rådgivere, og vil videre bidra med vesentlig informasjon for politiske og forvaltningsmessige tiltak og beslutninger.  

Samarbeidsprosjekt

Prosjektet er et samarbeid mellom NILF, Bioforsk, Forskningssenter Foulum Dk, University of Vermont USA, The Macaulay Institute Uk.
Top