Storfe på skogsbeite

| Type artikkel:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/customer/www/kore.no/public_html/wp-content/themes/Kore/templates/entry-meta.php on line 4
Storfekjøttproduksjonen i Hedmark skal øke med 20 % innen 2020 og med økt lønnsomhet. For å nå målet om 20 % økning innen 2020 er det valgt ut fire hovedsatsingsområder: 1. Øke antallet ammekyr ved særlig å ha fokus på de som skal starte opp; 2. Redusere antallet kalveslakt som ikke går til kontraktsproduksjon; 3. Kompetanseheving; 4. Bedre utnyttelsen av beiteressursene i hele fylket.

Bakgrunn

Med en stabil årlig underdekning på cirka 10 000 tonn norskprodusert storfekjøtt de siste årene (fratrukket import knyttet til internasjonale handelsavtaler) er det stort potensial for å øke storfekjøttproduksjonen i landet. Nærmere 20 % av behovet for storfekjøtt i Norge er nå dekt av import. Fra 2000 til 2013 har det totale kutallet sunket med 11,5 %. Hedmark skiller seg fra andre fylker med en økning i kutallet med 1 % i samme periode, men har likevel en nedgang i storfekjøttproduksjonen på 5 %. Som landets største landbruksfylke har Hedmark gode forutsetninger for å bidra til å nå den politiske målsetningen om å være mest mulig selvforsynt.

Mål

Storfekjøttproduksjonen i Hedmark skal øke med 20 % innen 2020 og med økt lønnsomhet. For å nå målet om 20 % økning innen 2020 er det valgt ut fire hovedsatsingsområder: 1. Øke antallet ammekyr ved særlig å ha fokus på de som skal starte opp 2. Redusere antallet kalveslakt som ikke går til kontraktsproduksjon 3. Kompetanseheving 4. Bedre utnyttelsen av beiteressursene i hele fylket

Organisering

Bak satsingen står en styringsgruppe oppnevnt av Fylkesmannen i Hedmark bestående av Fylkesmannen i Hedmark, de fire slakteriselskapene Nortura SA, Furuseth AS, Fatland AS og Røros Slakteri AS, meieriselskapet TINE SA, avls- og interesseorganisasjonen TYR, faglagene Hedmark Bondelag og Hedmark bonde- og småbrukarlag og kommunal landbruksforvaltning.
Top