SunnMat

| Type artikkel: Forskningsprosjekt
Bærekraftig utnyttelse av norske mat råvarer med fokus på helsefortrinn og generell kvalitet. Målet med dette strategiske forskningsprogrammet er å bidra til økt innovasjon og bærekraftig utvikling i norsk matindustri gjennom optimal utnyttelse av råvarer med fokus på helsefortrinn, generell kvalitet og nye anvendelser.
 Tidspunkt: 1. januar 2017 – 31. desember 2020
 Finansiering: FFL - Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter
Kontaktperson
Portrettbilde av Eva Veiseth-Kent
Eva Veiseth-Kent
Seniorforsker Tlf.: +47 473 62 521 eva.veiseth-kent@nofima.no
For å sikre tilbudet av god, sunn og trygg mat til norske forbrukere samt en bærekraftig norsk matindustri, er det et økt behov for forskningsbasert kunnskap som fremmer nasjonal matproduksjon, foredling og markedsorientert innovasjon. Det strategisk forskningsprogrammet SunnMat har som målsetting å bidra til økt innovasjon og bærekraftig vekst i norsk matindustri gjennom optimal utnyttelse av råvarer med fokus på helsefortrinn, generell kvalitet og nye anvendelser. For å nå denne målsettingen må vi finne svar på følgende forskningsspørsmål: – Inneholder norske matråvarer innholdsstoffer med helsefortrinn eller spesielle funksjonelle egenskaper? – Kan foredlings- og lagringsbetingelser bidra til å bevare helsemessige og funksjonelle egenskaper i råvarer og samtidig sikre god spisekvalitet på produktene? – Inneholder restråstoff fra matindustrien funksjonelle og/eller potensielt bioaktive innholdsstoffer som gjennom optimal foredling kan brukes til humant konsum? – Kan sammensetning og foredling av sammensatte produkter og måltider påvirke fordøyelighet og tarmflora og dermed forebygging av livsstilssykdommer? SunnMat vil frembringe ny forskningsbasert kunnskap som skal gjøre norsk matindustri i stand til å skape merverdi av norske råvarer og restråstoff gjennom: 1) utvikling av produkter og måltider av høy kvalitet og helsefortrinn 2) optimal utnyttelse og prosessering av råvarer, inkludert restråstoff 3) nye anvendelser av råvarer. Programmet vil dermed gi grunnlag for økt innovasjon og konkurransekraft i matindustrien gjennom nye og sunne produkter, forbedrede prosesser, og økt utnyttelse av restråstoff. SunnMat vil også bidra med kunnskap innenfor de ulike matverdikjedene om faktorer som kan påvirke råvarekvalitet, og hvordan man skal håndtere denne variasjonen ved prosessering for å sikre optimal utnyttelse av råvarene.
Top