Stikkord: agroøkologiske metoder

Organic-PLUS

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Agroøkologi, Klima og miljø, Økologisk landbruk

The Organic-PLUS (O+) project has the overall aim of providing high quality, trans-disciplinary, scientifically informed decision support to help all actors in the organic sector, including national and regional policy makers, to reach the next level of the organic success story in Europe. By doing so, organic food systems can be more true to organic principles but equally to the EU Bio-economy agenda.

Les mer

Transitions to Agroecological Systems: Farmers’ Viewpoints

| Type artikkel: Publisert studie

Kategori: Agroøkologi, Produksjonsmetoder, Samfunnsutvikling

We report a social science study of farmers’ experience of transition towards agroecological approaches in the UK with the aims to (i) identify motivations, challenges and opportunities encountered, together with the perceived benefits and disadvantages associated with the transition and (ii) gain an understanding of individuals’ trajectories in context, including social, economic, biophysical, cultural and psychological dimensions.

Les mer


VIABLE CLIMATE-FRIENDLY FARMING, SOCIO-ECONOMIC STRATEGIES

Climate change presents a real challenge to farming, not only in faraway countries but here, too, in our European countryside. Political incentives, such as the recently ratified Sustainable Development Goals (SDGs) and the Paris Agreement of the United Nations Framework Convention of Climate Change, acknowledge this challenge, and the first steps have been taken to address the issue.

Les mer

DEMONSTRATING STRATEGIES FOR ORGANIC AND LOW-INPUT FARMING TO MITIGATE AND ADAPT TO CLIMATE CHANGE

| Type artikkel: Rapport

Kategori: Agroforestry, Agroøkologi, Klima og miljø, Økologisk landbruk

Climate change affects our entire planet, including Europe. It is a phenomenon that is closely linked to rising Greenhouse Gas (GHG) emissions and that is already having visible detrimental effects on human activities, such as farming. The climate will keep on changing and temperatures will keep on rising, which leaves us with the questions: how does climate change affect our food supply, how do food systems affect climate change, and what can we do about it?

Les mer

Mångfunktionella, lokala odlingssystem Etablering av modern agroforestry i Sverige 2012–2016

Vår vision är att lantbruket skall bidra till en hållbar värld och vara en ”plusfaktor” i den utvecklingen. Vi människor gör anspråk på en allt större del av planetens landyta och hav. Därmed påverkar vi idag alla ekosystem på jorden liksom hela planetens klimat. Därför är det lika viktigt att bidra positivt till planetens livgivande funktioner som att producera hög skörd. Till exempel behöver det landskap som ger oss vår mat också ge boplats, skydd och föda till vilda växter och djur. Dessutom behöver ett överskott av koldioxid bindas in i mark och växter för att minska växthuseffekten. Lantbruket behöver också producera sin egen energi, bygga en levande och bördig jord och recirkulera de näringsämnen som växterna behöver.

Les mer

Begränsningar och möjligheter för skogsträdgårdsodling i svenskt klimat

Intensifieringen av jordbruket har lett till förluster av biologisk mångfald, degradering av mark och vatten samt stora utsläpp av växthusgaser. Det är av stor vikt att vi hittar tekniker för framtidens jordbruk som istället har en positiv inverkan på miljön. Målet med detta forskningsprojekt är att undersöka om agroforestrytekniken skogsträdgårdsodling, som bygger på en hög diversitet av perenna växter och låg skötselintensitet, kan vara ett exempel på sådana system.

Les mer

SolACE – Solutions for improving Agroecosystem and Crop Efficiency for water and nutrient use

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Agroøkologi, Fosfor, Gjødsel, Matjord, Næringsstoffer, Vann

The goal of SolACE - Solutions for improving Agroecosystem and Crop Efficiency for water and nutrient use - is to help European agriculture face major challenges, notably increased rainfall variability and reduced use of N and P fertilizers for both economic and ecological purposes. SolACE will design solutions (strategies and tools) that combine novel crop genotypes and agroecosystem management innovations to improve water and nutrient use efficiency. It will look at a range of agricultural contexts across pedo-climatic regions and farming systems of Europe.

Les mer

Solutions for improving Agroecosystem and Crop Efficiency for water and nutrient use

SolACE's overarching goal is to help European agriculture face the challenge of dealing with more frequent combined limitations of water and nutrients in the coming decades through the design of novel crop genotypes and agroecosystem management innovations to improve water and nutrient (i.e. N and P) use efficiency. To achieve this goal, SolACE will focus on three major European crops - potato, bread and durum wheat - and will identify the optimum combinations of above- and below-ground traits for improving resource use efficiency best-performing genotypes under combined water and N or P stresses and novel practices that make better use of plant-plant and plant-microbe interactions to access water, N and P resources in conventional, organic and conservation agriculture.

Les mer

Organic and Biodynamic Management Effects on Soil Biology

Biodynamic agriculture is a unique organic farming system that utilizes, in addition to the common tools of organic agriculture, specific fermented herbal preparations as compost additives and field sprays. The objective of this work was to determine whether biodynamic compost or field spray preparations affect the soil biological community in the short term, beyond the effects of organic management.

Les mer

From uniformity to diversity: a paradigm shift from industrial agriculture to diversified agroecological systems. International Panel of Experts on Sustainable Food systems

This report explores the potential for a shift to occur from current food systems, characterized by industrial modes of agriculture, to systems based around diversified agroecological farming. It asks what the impacts on food systems would be if diversity, rather than uniformity, were the key imperative.

Les merTop