Stikkord: avlingsstørrelse

Agronomic Evaluation of Biochar, Compost and Biochar-Blended Compost across Different Cropping Systems: Perspective from the European Project FERTIPLUS

| Type artikkel: Publisert studie

Kategori: Gjødsel, Karbon og karbonlagring, Matjord, Næringsstoffer

This paper reports the results on the agronomic performance of organic amendments in the EU 7th FP project “FERTIPLUS—reducing mineral fertilizers and agro-chemicals by recycling treated organic waste as compost and bio-char”. Four case studies on field-scale application of biochar, compost and biochar-blended compost were established and studied for three consecutive years in four distinct cropping systems and under different agro-climatic conditions in Europe.

Les mer

Effects of agricultural management practices on soil quality: A review of long-term experiments for Europe and China

| Type artikkel: Publisert studie

Kategori: Matjord, Produksjonsmetoder

In this paper we present effects of four paired agricultural management practices (organic matter (OM) addition versus no organic matter input, no-tillage (NT) versus conventional tillage, crop rotation versus monoculture, and organic agriculture versus conventional agriculture) on five key soil quality indicators, i.e., soil organic matter (SOM) content, pH, aggregate stability, earthworms (numbers) and crop yield.

Les mer

Gårdsstudier i Agropro‐prosjektet – Erfaringer fra gårdsstudier i korn og grovforbasert husdyrproduksjon

| Type artikkel: Rapport

Kategori: Korn, Matplanter, Produksjonsmetoder

Som en del av arbeidet i Agropro med å utvikle og formidle ny kunnskap som grunnlag for bedre agronomisk praksis i korn- og grovfôrproduksjonen, la en opp til studier og enkle eksperimenter på gårdsbruk i ulike landsdeler og innenfor ulike produksjonsgreiner. Målene var å finne årsaker til at det avlingspotensialet som de naturgitte forutsetningene gir grunnlag for, ikke blir tatt ut i praksis, samt å lage og teste ut en møteplass for formidling av kunnskap, forskningsresultater og forskningsbehov.

Les mer


Risks and opportunities of increasing yields in organic farming. A review.

| Type artikkel: Publisert studie

Kategori: Økologisk landbruk

Current organic agriculture performs well in several sustainability domains, like animal welfare, farm profitability and low pesticide use, but yields are commonly lower than in conventional farming. There is now a re-vitalized interest in increasing yields in organic agriculture to provide more organic food for a growing, more affluent population and reduce negative impacts per unit produced. However, past yield increases have been accompanied by several negative side-effects. Here, we review risks and opportunities related to a broad range of sustainability domains associated with increasing yields in organic agriculture in the Northern European context.

Les mer

Wild Pollinators Enhance Fruit Set of Crops Regardless of Honey Bee Abundance

| Type artikkel: Publisert studie

Kategori: Insekter, Pollinerende insekter

The diversity and abundance of wild insect pollinators have declined in many agricultural landscapes. Whether such declines reduce crop yields, or are mitigated by managed pollinators such as honey bees, is unclear. We found universally positive associations of fruit set with flower visitation by wild insects in 41 crop systems worldwide. In contrast, fruit set increased significantly with flower visitation by honey bees in only 14% of the systems surveyed.

Les mer

Mutually beneficial pollinator diversity and crop yield outcomes in small and large farms

| Type artikkel: Publisert studie

Kategori: Insekter, Pollinerende insekter

Ecological intensification, or the improvement of crop yield through enhancement of biodiversity, may be a sustainable pathway toward greater food supplies. Such sustainable increases may be especially important for the 2 billion people reliant on small farms, many of which are undernourished, yet we know little about the efficacy of this approach.

Les mer

Ecosystem services across the aquatic–terrestrial boundary: Linking ponds to pollination

| Type artikkel: Publisert studie

Kategori: Insekter, Pollinerende insekter

Many small farmland ponds are built for nutrient retention, the conservation of biodiversity or both, yet they are relatively neglected habitats. For example, little is known about the potential for ponds to influence populations of beneficial terrestrial insects, deliver ecosystem services across the aquatic–terrestrial boundary and affect crop yield in insect-pollinated cash crops.

Les mer

Contribution of insect pollinators to crop yield and quality varies with agricultural intensification

| Type artikkel: Publisert studie

Kategori: Insekter, Pollinerende insekter

Up to 75% of crop species benefit at least to some degree from animal pollination for fruit or seed set and yield. However, basic information on the level of pollinator dependence and pollinator contribution to yield is lacking for many crops. Even less is known about how insect pollination affects crop quality. Given that habitat loss and agricultural intensification are known to decrease pollinator richness and abundance, there is a need to assess the consequences for different components of crop production.

Les mer

Blømingstider, pollenspiring og fruktsetjing hjå plommesortar – resultat frå plommeforedlinga ved Graminor Njøs.

| Type artikkel: Rapport

Kategori: Frukt, Matplanter, Planteforedling, Plomme

Graminor Njøs har dei siste 20 åra gjennomført eit kryssingprogram i plommer (Prunus domestica L.) Føremålet har vore og er å skaffa norske fruktdyrkarar sortar som gjev stor avling med kvalitetsfrukt og som er tilpassa det norske klimaet. I denne rapporten er teke med kryssingsresultat frå sortar som er eller har vore i dyrking i Noreg dei siste åra. Rapporten presenterer også førebels data på blomstringstid og pollenspiring. Detaljert informasjon om sortane som er omtala i rapporten er presenterte på web-sida www.fruktsorter.no.

Les mer


SoilCARE

SoilCARE er finansiert av EU og går over en periode på 60 måneder fra 2016-2021. Prosjektet koordineres av Universitetet i Wageningen, Nederland og utover det deltar 28 institusjoner fra hele Europa i prosjektet. NIBIO – Norsk institutt for bioøkonomi utgjør den norske samarbeidspartneren under ledelse av seniorforsker og avdelingsleder Jannes Stolte.

Les mer

Integrert ugrasbekjemping for økt avling og lønnsomhet i grovfôrproduksjonen 2014-2018

| Type artikkel:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/customer/www/kore.no/public_html/wp-content/themes/Kore/templates/entry-meta.php on line 4

Kategori: Fôr, Matplanter, Produksjonsmetoder, Ugress

Det er et mål i Norge om å øke fôrproduksjonen. Ugress i gressåkre kan påvirke fôravling og kvalitet i begge retninger, avhengig av mengden av ugress og arter. Hovedmålet i prosjektet er å utvikle integrerte plantevernstrategier som opprettholder høye grovfôravlinger til husdyr, og involverer minimal bruk av plantevernmidler.

Les mer


Top