Stikkord: bier

Organic farming positively affects honeybee colonies in a flower‐poor period in agricultural landscapes

| Type artikkel: Publisert studie

Kategori: Pollinerende insekter, Økologisk landbruk

1. Conventional farming has been implicated in global biodiversity and pollinator declines and organic farming is often regarded as a more ecological alternative. However, the effects of organic farming on honeybees remain elusive, despite honeybees’ importance as pollinators of crops and wild plants.

Les mer

Seed coating with a neonicotinoid insecticide negatively affects wild bees

Understanding the effects of neonicotinoid insecticides on bees is vital because of reported declines in bee diversity and distribution and the crucial role bees have as pollinators in ecosystems and agriculture. Neonicotinoids are suspected to pose an unacceptable risk to bees, partly because of their systemic uptake in plants, and the European Union has therefore introduced a moratorium on three neonicotinoids as seed coatings in flowering crops that attract bees.

Les mer

Wild Pollinators Enhance Fruit Set of Crops Regardless of Honey Bee Abundance

| Type artikkel: Publisert studie

Kategori: Insekter, Pollinerende insekter

The diversity and abundance of wild insect pollinators have declined in many agricultural landscapes. Whether such declines reduce crop yields, or are mitigated by managed pollinators such as honey bees, is unclear. We found universally positive associations of fruit set with flower visitation by wild insects in 41 crop systems worldwide. In contrast, fruit set increased significantly with flower visitation by honey bees in only 14% of the systems surveyed.

Les mer

Do managed bees have negative effects on wild bees?: A systematic review of the literature

| Type artikkel: Publisert studie

Kategori: Biologisk mangfold, Insekter, Pollinerende insekter

Managed bees are critical for crop pollination worldwide. As the demand for pollinator-dependent crops increases, so does the use of managed bees. Concern has arisen that managed bees may have unintended negative impacts on native wild bees, which are important pollinators in both agricultural and natural ecosystems.

Les mer


Kunnskapsstatus for insektspollinering i Norge

| Type artikkel: Rapport

Kategori: Husdyr, Insekter, Pollinerende insekter

Dette arbeidet oppsummerer kunnskapsstatus for insektpollinering i Norge. I rapporten forklares hva pollinering er og hvilken betydning pollinering har for planter og insekter. Videre behandles pollinering som økosystemtjeneste og hvilke konsekvenser menneskelig påvirkning har på dette komplekse samspillet. Rapporten identifiserer kunnskapshull om insektspolliering i Norge og kommer med forslag til tiltak som kan bøte på dette slik at kunnskapsgrunnlaget innen fagfeltet kan styrkes.

Les merØkt frøproduksjon fra norskprodusert rødkløver gjennom økt pollinering ved hjelp av humle og bier 2013-2017

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Belgvekster, Frø, Husdyr, Insekter, Pollinerende insekter

I prosjektet vil vi undersøke landskapets betydning for utbredelsen av ulike pollinatorer i de viktigste frøavlsområdene, samt betydningen av å legge forholdene til rette for humler og ville bier på den enkelte frøavlsbedrift, f.eks. ved å så eller plante attraktive pollenplanter som selje eller honningurt, samt tilrettelegge for bolplasser rundt frøengene.

Les mer

Sjukdomsovervåkning, sjukdomskontroll og helsearbeid hos bier 2011-2014

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Husdyr, Insekter, Pollinerende insekter

Mål med prosjektet er å bygge ut den diagnostiske kapasiteten på bisjukdommer i Norge (med spesiell fokus på bivirus og bakterier), og klargjøre hvilken rolle de ulike agens spiller for vintertapene av bier. Videre skal det etableres et risikobasert system for overvåking og sjukdomskontroll/ bekjempelse av bisjukdommer.

Les mer

Top